Samen aan de slag met praktische afspraken voor een optimaal topsportklimaat

Bij het maken van afspraken over topsport zijn primair twee partijen betrokken: sportbond en topsporters. Het is in het belang van beide partijen dat er over ieders verantwoordelijkheden, rechten en plichten en hun bijdrage aan de topsport goede afspraken gemaakt worden. Het vastleggen van deze afspraken in een overeenkomst is belangrijk, maar een succesvolle uitvoering van de topsportafspraken wordt in de praktijk, voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van het proces wat daar aan vooraf gaat. Deze website helpt sportbonden en (vertegenwoordiging van) topsporters om goede topsportafspraken te maken door informatie te geven en praktische hulpmiddelen aan te bieden.

Maurits Hendriks

“Wij vinden het belangrijk dat topsporters en sportbonden goede afspraken met elkaar maken over ieders verantwoordelijkheden en rechten en plichten. Het maakt de partijen bewust van elkaars belangen en kan conflicten voorkomen. Goede topsportafspraken dragen bij aan excellente topsportprestaties”

Waarom topsportafspraken?

Aan de slag

Om sportbonden en topsporters te ondersteunen bij het maken of verbeteren van onderlinge topsportafspraken zijn het stappenplan, de modelovereenkomst Topsporter-Bond en de checklist beschikbaar. Onder het kopje ‘Achtergrondinformatie’ staat relevante informatie over het proces en over de modelovereenkomst Topsporter-Bond.